Home | Nieuws
+

Foto: Ben Deiman
9 februari 2011

Nieuw: MBO-opleiding glasblazen!

Met ingang van het komend schooljaar bieden de Vakschool Schoonhoven en het Nationaal Glasmuseum jonge mensen de mogelijkheid te leren glasblazen. De bestaande MBO-opleiding Creatief Vakman, uitstroom glazenier (glas-in-lood, brandschilderen e.d.) wordt dus uitgebreid met de uitstroom glasblazer. Schoonhoven krijgt daarmee een heuse glasacademie. De theorielessen worden gevolgd in Schoonhoven, de praktijklessen zijn in Leerdam bij de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum

Voorgeschiedenis
In 2008 heeft het Nationaal Glasmuseum het initiatief genomen de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe opleiding glasblazen te starten. In die tijd fuseerde het museum met de Glasblazerij Leerdam en werd de ambitie geformuleerd dat de nieuwe organisatie bij wil dragen aan een artistiek interessante toekomst voor ambachtelijk geblazen glas. Een probleem daarbij was het teruglopende aantal glasblazers. Immers, de eerste en tot nu toe enige school waar jonge mensen vanaf 1940 konden leren glasblazen (bij de glasfabriek Leerdam) is in 1951 gesloten. De fabriek had in de loop der jaren steeds minder behoefte aan nieuwe glasblazers. Maar de tijden zijn veranderd. De fabrieksarbeider die grote series produceert wordt steeds meer vervangen door de vakman die in studio's voor zichzelf of voor kunstenaars en ontwerpers unieke stukken of kleine series vervaardigt.

Creatief Vakman
Een aanknopingspunt voor een nieuwe opleiding werd gevonden in het zogenaamde dossier Creatief vakman dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld onder leiding van het kennis- en opleidingencentrum voor vakmanschap, SVGB te Nieuwegein. Een creatief vakman is precies wat de naam suggereert: een vakman die ook artistiek geschoold is. Op verzoek van het Nationaal Glasmuseum en de Vereniging van Vrienden van Modern Glas en mede gefinancierd door de Gemeente Leerdam, heeft het SVGB in 2008 onderzoek gedaan naar een mogelijke uitstroom glasblazen. Medio 2009 kwam groen licht van de rijksoverheid. In het afgelopen jaar hebben de Vakschool Schoonhoven en het Nationaal Glasmuseum samen opgetrokken om tot een opleiding te komen waarbij de theorielessen in Schoonhoven en de praktijklessen glasblazen in Leerdam kunnen plaatsvinden. Dat is dus nu gelukt met de start van de Glasacademie Schoonhoven.

Glasacademie Schoonhoven: het concept.
De Glasacademie Schoonhoven gaat uit van een gezamenlijk eerste leerjaar van glazeniers en glasblazers. In dit cursusjaar worden algemeen vormende vakken gegeven en praktijklessen glas in lood, warmglastechnieken, brandschilderen en vaktheorie glas. Aan het einde van het eerste jaar wordt een selectie gemaakt. Slechts een klein aantal studenten krijgt de unieke mogelijkheid om opgeleid te worden tot glasblazer. De overige studenten volgen de uitstroom glazenier.
De algemeen vormende vakken en theorie glas worden gezamenlijk gevolgd. De glazeniers volgen praktijklessen glas in lood, warmglastechnieken en brandschilderen. De glasblazers krijgen instructie glasblazen in combinatie met vlakglaspraktijk.

nieuws


				news2
			2014
Museumjaarobject 2014 gemaakt door Bernard Heesen

Tijdens de Glasdagen wordt altijd één van de mooiste tradities van het Nationaal Glasmuseum onthuld, het Museumjaarobject. | lees meer


				news2
			12, 13 en 14 september 2014
Glasdagen Leerdam 2014

Van 12 tot en met 14 september vinden in Leerdam de Glasdagen plaats. Deze dagen zijn het levend bewijs dat Leerdam dé Glasstad van Nederland is: Leerdam ademt GLAS. Naast de Glaskunstbeurs in cultureel centrum Het Dak laat het Nationaal Glasmuseum vele facetten van glas zien op haar twee locaties, de Glasblazerij en het Glasmuseum. | lees meer


				news2
			14 september 2014
Shakespeare in de tuin van het Glasmuseum

Bezoekers van het Nationaal Glasmuseum worden tijdens de Glasdagen op zondag 14 september in de tuin van het Glasmuseum gratis verrast door de uitvoering van INTORNO’S SHAKESPEARE. | lees meer


				news2
			september 2014
Help mee de Glazen Toren van Willem Heesen te bouwen in Leerdam

Jarenlang heeft het hoogste glazen beeld van Nederland (5 meter) van kunstenaar Willem Heesen (1925 – 2007) voor het Van Gogh Museum in Amsterdam gestaan. | lees meer


				news2
			13 september 2014
Project 'Koepel Kunstfort Asperen'

Op zaterdag 13 september zal burgemeester mevrouw L. van Ruijven-van Leeuwen de eerste glazen lei leggen op de koepel van Fort Asperen. | lees meer

Vorige12345Volgende