Home | Nieuws
+

Foto: Ben Deiman
9 februari 2011

Nieuw: MBO-opleiding glasblazen!

Met ingang van het komend schooljaar bieden de Vakschool Schoonhoven en het Nationaal Glasmuseum jonge mensen de mogelijkheid te leren glasblazen. De bestaande MBO-opleiding Creatief Vakman, uitstroom glazenier (glas-in-lood, brandschilderen e.d.) wordt dus uitgebreid met de uitstroom glasblazer. Schoonhoven krijgt daarmee een heuse glasacademie. De theorielessen worden gevolgd in Schoonhoven, de praktijklessen zijn in Leerdam bij de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum

Voorgeschiedenis
In 2008 heeft het Nationaal Glasmuseum het initiatief genomen de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe opleiding glasblazen te starten. In die tijd fuseerde het museum met de Glasblazerij Leerdam en werd de ambitie geformuleerd dat de nieuwe organisatie bij wil dragen aan een artistiek interessante toekomst voor ambachtelijk geblazen glas. Een probleem daarbij was het teruglopende aantal glasblazers. Immers, de eerste en tot nu toe enige school waar jonge mensen vanaf 1940 konden leren glasblazen (bij de glasfabriek Leerdam) is in 1951 gesloten. De fabriek had in de loop der jaren steeds minder behoefte aan nieuwe glasblazers. Maar de tijden zijn veranderd. De fabrieksarbeider die grote series produceert wordt steeds meer vervangen door de vakman die in studio's voor zichzelf of voor kunstenaars en ontwerpers unieke stukken of kleine series vervaardigt.

Creatief Vakman
Een aanknopingspunt voor een nieuwe opleiding werd gevonden in het zogenaamde dossier Creatief vakman dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld onder leiding van het kennis- en opleidingencentrum voor vakmanschap, SVGB te Nieuwegein. Een creatief vakman is precies wat de naam suggereert: een vakman die ook artistiek geschoold is. Op verzoek van het Nationaal Glasmuseum en de Vereniging van Vrienden van Modern Glas en mede gefinancierd door de Gemeente Leerdam, heeft het SVGB in 2008 onderzoek gedaan naar een mogelijke uitstroom glasblazen. Medio 2009 kwam groen licht van de rijksoverheid. In het afgelopen jaar hebben de Vakschool Schoonhoven en het Nationaal Glasmuseum samen opgetrokken om tot een opleiding te komen waarbij de theorielessen in Schoonhoven en de praktijklessen glasblazen in Leerdam kunnen plaatsvinden. Dat is dus nu gelukt met de start van de Glasacademie Schoonhoven.

Glasacademie Schoonhoven: het concept.
De Glasacademie Schoonhoven gaat uit van een gezamenlijk eerste leerjaar van glazeniers en glasblazers. In dit cursusjaar worden algemeen vormende vakken gegeven en praktijklessen glas in lood, warmglastechnieken, brandschilderen en vaktheorie glas. Aan het einde van het eerste jaar wordt een selectie gemaakt. Slechts een klein aantal studenten krijgt de unieke mogelijkheid om opgeleid te worden tot glasblazer. De overige studenten volgen de uitstroom glazenier.
De algemeen vormende vakken en theorie glas worden gezamenlijk gevolgd. De glazeniers volgen praktijklessen glas in lood, warmglastechnieken en brandschilderen. De glasblazers krijgen instructie glasblazen in combinatie met vlakglaspraktijk.

nieuws


				news2
			6 april 2015
Op zoek naar het glazen ei!

Op maandag 6 april, tweede paasdag, heeft Hans v.d. Berg in samenwerking met het Nationaal Glasmuseum en Burgerinitiatief ‘250 jaar glas in Leerdam’, een glazen ei verstopt in de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. | lees meer


				news2
			9 april 2015
Lezing van Peter Otto

Tijdens deze avond-lezing vertelt beeldend kunstenaar Peter Otto over zijn werk in glas. | lees meer


				news2
			t/m 21 juni 2015
Lente arrangement

Tijdens de bloeiende lentemaanden laten we u graag genieten van ons frisse Lente arrangement. | lees meer


				news2
			22 maart 2015
Publicatie De Glasschool

75 jaar nadat A.D. Copier, artistiek leider van de Glasfabriek Leerdam, in 1940 de Glasschool Leerdam oprichtte, verschijnt nu een publicatie over deze bijzondere episode uit de Leerdamse glasgeschiedenis. | lees meer


				news2
			20 maart 2015
Documentaire DeGlasblazer met Arie van Loopik in de hoofdrol

Onder andere in het kader van '250 jaar Glas in Leerdam' heeft filmmaker Christiaan van der Knoop in samenwerking met het Nationaal Glasmuseum en Royal Leerdam Crystal een korte documentaire gemaakt over meesterglasblazer Arie van Loopik. | lees meer

Vorige12345Volgende