Nieuwe aanwinst!

Heilige Theresia, ontworpen door Steph Uiterwaal in 1932

Deze aankoop is geheel gelukt dankzij crowdfunding: dank aan alle gulle gevers!

Heilige Theresia, ontwerp van Steph Uiterwaal (1889-1960), 1932, uitvoering Glasfabriek Leerdam

Steph Uiterwaal (IJsselstein 1889-Bunnik 1960) was beeldhouwer. Glasfabriekdirecteur Cochius benaderde hem als eerste in een reeks beeldhouwers om ontwerpen voor plastieken van geperst glas te maken. Tot omstreeks 1933 leverde hij ontwerpen van merendeels religieuze figuren waarvan de eerste in 1929 in productie werd genomen; de beroemde Madonna! Dat beeld wordt nu nog steeds vervaardigd bij Royal Leerdam Crystal!

Wat de oplage was en tot wanneer Theresia in productie is geweest is niet bewaard gebleven maar ze stond nog in 1953 in de Kunstnijverheidscatalogus van de Glasfabriek Leerdam afgebeeld.

 

Kunstnijverheidscatalogus - Nederlandsche Glasfabriek Leerdam, 1951
foto Erik Rijper

Maar wie was deze heilige Theresia eigenlijk? Wat heeft ze voor bijzonders gedaan?

Bij haar zaligverklaring op 29 april 1923 zei de befaamde karmelietenpater Titus Brandsma: “Veelal verwacht men van een heilige iets bijzonders, iets dat van het gewone afwijkt, iets dat men de poëzie van een heiligenleven zou kunnen noemen. En nu ziet men het zo prozaïsch gewoon, dat men er uiterlijk de heilige niet in ziet. Maar dat is juist de ware heiligheid”.

Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren in de Normandische plaats Alençon. Op zeer jonge leeftijd verlangde ze al naar het kloosterleven. Als veertienjarig meisje maakte ze zich twee jaar ouder, daar ze wist dat ze anders nog te jong zou zijn om in te treden. Zo meldde ze zich bij het klooster. Maar ze werd doorzien en teruggestuurd. Nu wendde ze zich meteen maar tot de paus zelf. En deze gaf haar toestemming om nog op haar 15e aan het kloosterleven te beginnen bij de karmelietessen te Lisieux. Ze was vastbesloten een heilige te worden. Op haar 21e werd ze al gekozen tot novicenmeesteres, een verantwoordelijke functie, want zij moest de nieuwelingen in het kloosterleven inwijden.
Ze was haar tijd ver vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die Jezus zelf gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren kennen en nog meer kunnen beminnen. Ze leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. Maar ze was ook modern door het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte geloofstwijfels. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd: 30 september 1897.

Verering & Cultuur
Ze is één van de beschermheiligen van Frankrijk, van Lisieux en van de missie. Haar hulp wordt ingeroepen bij allerhande noden. In het begin van onze eeuw breidde haar verering zich razend snel uit over heel de Katholieke wereld. Tot op de dag van vandaag treft men in talrijke kerken een beeldje van haar aan. Ze wordt afgebeeld als karmelietes met rozen in haar armen. Ze had namelijk op haar sterfbed beloofd dat zij het uit de hemel rozen zou laten regenen: dat is dan ook volgens het getuigenis van vele aanwezigen gebeurd. Zij wordt ‘De Kleine Theresia” genoemd om haar te onderscheiden van ‘De Grote Theresia” (= Theresia van Avila).    Bron: www.heiligen.net

Haar attributen zijn een bos rozen en een kruisbeeld dat zij tegen haar borst houdt. Zij is de patroonheilige van de missie, de bloemisten en de alpha cursussen, een basiscursus over het geloof.

Haar ouders, Zélie en Louis Martin, zijn trouwens recentelijk heilig verklaard door de huidige paus Franciscus, op 18 oktober 2015 op de voorlaatste zondag van de bisschoppensynode over Gezin en Evangelisatie in Rome.