Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega!

Altijd al willen werken bij het Nationaal Glasmuseum? Grijp nu je kans en solliciteer op de vacature voor Coördinator Winkel en Publieksontvangst

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Coördinator Winkel en Publieksontvangst

ca. 32 uur per week

Organisatie

Het bijdragen aan een stabiele en avontuurlijke toekomst van het glas in een internationale context is de doelstelling van het Nationaal Glasmuseum. Hiervoor zijn drie onderwerpen gedefinieerd, te weten: de Schatkamer, het Kenniscentrum en het Glaslab. Deze speerpunten dienen als kompas bij het invullen en uitvoering van het jaarprogramma en de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan.

De organisatie voert op twee locaties haar activiteiten uit, vanuit de onderdelen:

 1. het Glasmuseum
 2. de Glasblazerij

 

 • Tentoonstellingen/collectie beheer zaken
 • Facilitaire Zaken
 • Productie glasblazen
 • Marketing, Communicatie
 • Verkoop en ontvangst

De algemene leiding van het museum berust voor zowel de artistiek/inhoudelijke aspecten als het integraal management bij de directeur van het Nationaal Glasmuseum.

Het managementteam bestaat uit de directeur en de hoofden/coördinatoren van de onderdelen en is gericht op museumbrede bedrijfsvoerings- en beheersaangelegenheden.

Doel van de functie

De coördinator winkel en publieksontvangst is verantwoordelijk voor publieksontvangst en verkoop in de winkels van beide locaties: het Glasmuseum op de Lingedijk en de Glasblazerij aan de Zuidwal. Samen met de coördinator Glaslab is de coördinator winkel en publieksontvangst verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Glasblazerij. Daarbij is de coördinator winkel en publieksontvangst specifiek verantwoordelijk voor de verkoopresultaten en de aansturing van de vrijwilligers met de functie verkoop en ontvangst. De coördinator winkel en publieksontvangst draagt zorg voor een aantrekkelijke presentatie van de winkels met specifieke aandacht voor alle facilitaire zaken die een gastvrij ontvangst waarborgen en de werkprocessen vlot laten verlopen.

De coördinator Glaslab is specifiek verantwoordelijk voor de productie, facilitaire zaken met betrekking tot de werkvloer van de glasblazers, de aansturing van de glasblazers en de vrijwilligers met de functie van voorlichter.

Taken

 1. Monitoren van de verkoop en het inrichten van beide winkels.
 2. In overleg met marketing verkoopacties initiëren en de verkoop monitoren.
 3. Het aansturen en begeleiden van de aanwezige vrijwilligers, al dan niet in overleg met de vrijwilligerscoördinator.
 4. Het ontvangen en informeren van bezoekers (publiek, gasten, kunstenaars e.a.).
 5. In afstemming met de coördinator Glaslab wekelijks het assortiment controleren en prijzen.
 6. Administratieve werkzaamheden:
 • beantwoorden van e-mail en telefoon;
 • tijdige en correcte reactie geven op klachten;
 • het plaatsen en bewaken van reserveringen via het boekingssysteem;
 • het plaatsen en ontvangen van bestellingen inzake kantoorbenodigdheden en voorzieningen voor overige werknemers;
 • het bedienen van het kassasysteem, waarvoor ook eindverantwoordelijk.
 1. Verantwoordelijk voor het openen en sluiten van beide locaties en het bedienen van het alarm.
 2. Bereid om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de verkoop en de ontvangst van bezoekers vlot te laten verlopen.
 3. Gedurende de dag aanspreekpunt voor alle voorkomende vragen
 4. Vertegenwoordiging van de organisatie bij relevante gelegenheden.

Plaats in de organisatie

De coördinator winkel en publieksontvangst ontvangt leiding van en legt voor zijn/haar werkzaamheden verantwoording af, aan de directeur van het Nationaal Glasmuseum. Hij/zij is verantwoordelijke voor regelmatig overleg in de Glasblazerij en neemt deel aan het management team overleg van de hele organisatie.

Profiel van de functie

 Om deze functie te kunnen uitvoeren dient medewerker te voldoen aan de volgende eisen:

 1. MBO werk- en denkniveau.
 2. Ervaring, inzicht in en kennis van verkoop (retail).
 3. Ervaring in het werken met en leiding geven aan vrijwilligers.
 4. Inzicht en ervaring in het aansturen en uitvoeren van administratieve procedures van soortgelijke organisatie.
 5. Zelfstandig kunnen werken waarbij de werkwijze en het stellen van prioriteiten naar eigen inzicht plaatsvindt.
 6. Het beschikken over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden waaronder Nederlands en Engels.
 7. Het bezitten en toepassen van computervaardigheden en bereidheid deze up-to-date te houden.
 8. Uitstekende sociale vaardigheden zoals tact, luister- en hulpvaardigheid is vereist voor een goede omgang met collega’s, vrijwilligers en bezoekers.
 9. Stressbestendigheid, in staat zijn een leidende en beheerste rol te houden bij kleine en grote calamiteiten.

Competenties behorende bij de functie

 Voor het uitvoeren van zijn/haar functie beschikt medewerker over de volgende vaardigheden:

 1. Accuratesse [ M ] >  Werkt zorgvuldig, controleert eigen werk.
 2. Flexibiliteit [ M ] >  Schakelt soepel en effectief over van werkzaamheden, werkwijze, plaats en tijd als het werk dat vraagt. Is bereid om dingen te doen die niet tot zijn/haar werk behoren.
 3. Integriteit [ H ] >  Richt zich in zijn/haar handelen naar de normen en waarden, zoals die binnen de organisatie gelden. Signaleert situaties waarin zich afwijkingen van de geldende normen en waarden voor kunnen doen.
 4. Prioriteitsstelling [ M ] >  Stemt middelen en methoden systematisch af om zijn/haar doel te halen. Stelt prioriteiten binnen de eigen planning. Stelt soepel bij als de omstandigheden veranderen.
 5. Representativiteit [ H ] >  Is zelf in staat kleding, verzorging en optreden af te stemmen op wisselende situaties.
 6. Sturen / ondersteunen [ M ] >  Veel sturing/veel ondersteuning: geeft specifieke instructies, houdt nauwgezet toezicht, maar legt ook besluiten uit, vraagt om suggesties en ideeën, luistert, moedigt de medewerker aan en raadpleegt deze.
 7. Teamwerk [ M ] >  Levert inspanningen om het team betere prestaties te laten behalen.
 8. Verantwoordelijkheidsgevoel [ M ] >  Levert zo nodig extra inspanning als het nakomen van verplichtingen dat vereist. Legt rekenschap af wanneer hij/zij iets niet kan nakomen.

Stuur je motivatie, samen met je  CV, vóór 28 juni a.s. t.a.v. Sophia van Beusekom naar: administratie@nationaalglasmuseum.nl