Vacature Directeur - Bestuurder

Het Nationaal Glasmuseum is per direct op zoek naar een Directeur - Bestuurder (30 uur)

symposium

 

Het Nationaal Glasmuseum (NGM) te Leerdam bestaat uit twee locaties, een museum en een glasblazerij. Het Glasmuseum beheert een unieke (Rijks)collectie Nederlands glas van 1850 tot heden. Objecten van grote namen als Copier, Heesen en Meydam maken deel uit van de collectie. Het Transparante Depot met bijna 10.000 objecten vormt dé schatkamer van het museum.

De ambitie is om het NGM een toekomstbestendige inhoudelijke en financiële basis te geven. Waarbij de Glasblazerij zich verder ontwikkelt tot een centre of excellence, dé plek waar het publiek het glasblazen kan ervaren én een ontwikkel- en productieplaats voor dutch design. Tot de ambities van het Glasmuseum behoren: het tonen van de collectie op een uitdagende en innovatieve manier, het organiseren van tentoonstellingen en evenementen voor een breed en divers publiek, en het zich verder ontwikkelen als expertisecentrum. Het is tevens de ambitie om de verbinding tussen beide locaties helder te maken.

Het museum is gehuisvest in twee voormalige directeurswoningen van de Leerdamse Glasfabriek aan de Lingedijk te Leerdam en de Glasblazerij in de voormalige Houtloods Holland bij de Leerdamse haven. Het NGM heeft circa 10 fte aan vaste medewerkers en circa 150 vrijwilligers. Het NGM is een stichting met een Raad van Toezicht. Het NGM is opgenomen in de culturele basisinfrastructuur van het Rijk en ontvangt een jaarlijkse subsidie op grond van de Erfgoedwet ten behoeve van het beheer van de Rijkscollectie glas. Het NGM wordt tevens gesubsidieerd door de gemeente Leerdam.

De functie

  • Als directeur bent u eindverantwoordelijk voor het zakelijk, commercieel, tentoonstellingen- en collectie beleid van het NGM waarbij specifieke aandachtsvelden die onder uw verantwoordelijkheid vallen zijn: personeelsmanagement, marketing, communicatie, externe positionering, bedrijfsvoering en financiën. Waar nodig ontwikkelt u beleid op deze aandachtsvelden.
  • U draagt actief bij aan de uitvoering van het strategisch beleid van het NGM zoals opgenomen in ons Activiteitenplan 2017-2020 en u draagt dit beleid ook actief uit naar onze (strategische) partners. Dit doet u in nauw overleg  met het hele team.
  • Specifiek bent u ook verantwoordelijk voor de leiding en aansturing van alle activiteiten in de Glasblazerij. Dit houdt onder meer in dat u de werkzaamheden in de Glasblazerij coördineert en bijdraagt aan de uitvoering, waaronder de logistieke uitvoering van de activiteiten en de winkelverkoop. U wordt daarbij ondersteund door de floormanagers en de coördinator van de werkvloer.
  • U heeft affiniteit zowel met het experimentele karakter van onze werkplaats als met de commerciële aspecten die ook uit de werkplaats voortvloeien. U kunt zich actief verplaatsen in de wensen en behoeften van onze diverse klantgroepen: recreanten, kunstenaars en opdrachtgevers.
  • U positioneert de organisatie op een creatieve wijze bij de diverse doelgroepen, regionaal en (inter)nationaal. U heeft bij deze positionering tevens oog voor de profilering van Leerdam als een (toeristische) plaats met een rijke historie op het gebied van glas. Vanuit uw functie vervult u een trekkersrol op het gebied van recreatie & toerisme en kunst & cultuur (Leerdam Glasstad) voor de regio.
  • U werft de benodigde extra gelden van subsidiegevers, fondsen, particulieren, bedrijven en andere sponsoren. U draagt zorg voor de financiële afwikkeling hiervan en u intensiveert en onderhoudt de goede betrekkingen met deze partijen.
  • U rapporteert aan de Raad van Toezicht.
  • Uw standplaats is op beide locaties, zowel de Glasblazerij als het museum.

Profiel

Wij zoeken een ambitieuze culturele ondernemer met een academisch werk- en denkniveau en culturele ervaring. U heeft minimaal 4 jaar ervaring in een leidinggevende positie op de aandachtsvelden zoals hierboven geschetst en een coachende stijl van leidinggeven, die medewerkers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid, samenwerking en resultaten. U bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de museale sector. U bent aantoonbaar succesvol in het verwerven van subsidies en sponsorgelden en kent het politiek bestuurlijke spel goed. Gelet op uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de Glasblazerij is een praktische instelling voor de aansturing van de glasblazerij vereist (hands-on-mentaliteit). Kennis van en ervaring met crossmediale marketing, fondsenwerving en relatiemanagement is noodzakelijk, alsmede van publiekswerving in de recreatie en toerisme sector. Ook bent u in staat proactief in te spelen op commerciële kansen voor het NGM. Tenslotte bent u financieel goed onderlegd, in staat de financiële kaders te bewaken en een goede gesprekspartner te zijn voor specialisten op dit gebied. Het opvragen van uw referenties behoort tot de mogelijkheden.

Honorering
De honorering is marktconform. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Informatie
Ons activiteitenplan is te vinden op onze website. Informatie over de procedure en de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij Rik van Koetsveld, voorzitter Raad van Toezicht en bij Marjo van Schaik, directeur-bestuurder a.i. (beiden bereikbaar via 0345-820036, Sophia van Beusekom). Voor meer informatie zie ook www.nationaalglasmuseum.nl.

Sollicitaties en procedure
Mocht u belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie voor 1 oktober a.s. mailen naar  directie@nationaalglasmuseum.nl.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.