Directeur Geertje Jacobs verlaat Nationaal Glasmuseum

3 augustus 2022 - Eind augustus vertrekt Geertje Jacobs als directeur van het Nationaal Glasmuseum.

geertje jacobs

Zij wordt directeur bij het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) in Oisterwijk. “Een droombaan om die te mogen vervullen”, aldus Geertje.

Geertje was het boegbeeld van het museum. Zij wist vele relaties en fondsen in het korte tijdsbestek aan het museum te binden. Ook heeft zij de relatie met belangrijke stakeholders zoals de Gemeente Vijfheerenlanden en het Ministerie van OCW versterkt. Na de coronaperiode is de nu lopende tentoonstelling Glas Als IJsbreker door het publiek zeer goed ontvangen. Onder haar strategische leiding is de organisatie verder doorontwikkeld. Zo zijn de bedrijfsvoering en diverse werkprocessen verbeterd. De afgelopen periode heeft Geertje zich vooral ingezet op het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van het museum.

De Raad van Toezicht wil Geertje Jacobs bedanken voor haar waardevolle bijdrage aan de organisatie. Haar professionaliteit en ambitie hebben ervoor gezorgd dat de positie van het Nationaal Glasmuseum als museum met een unieke combinatie van museaal erfgoed en glasblazerij is verstevigd.

Over de opvolging van Geertje Jacobs zal het Nationaal Glasmuseum in een later stadium uitlatingen doen.