Aanstelling directeur

Laurens Geurtz (Vlaardingen, 1970)

Het Nationaal Glasmuseum heeft per 1 november 2022 Laurens Geurtz aangesteld als directeur-bestuurder.

De afgelopen tweeënhalf jaar was Laurens Geurtz Hoofd Marketing & Sales en vervulde de rol van plaatsvervangend directeur. Zijn betrokkenheid gaat echter al terug tot ver voor zijn dienstverband bij het museum: al jaren werkte hij mee aan tentoonstellingen en was hij onder meer co-auteur van de door het Nationaal Glasmuseum uitgegeven publicaties ‘Copier compleet, Het oeuvre van A.D. Copier 1901-1991’ (2012) en ‘Glasschool Leerdam’ (2015).

Foto: Erik Rijper