Visitatierapport 2022

Visitatie in het kader van de Erfgoedwet

Met ingang van 2021 zijn de rijksgesubsidieerde musea onderdeel van de Erfgoedwet. In deze wet is bepaald dat de musea zich eens in de vier jaar laten evalueren door een onafhankelijke. visitatiecommissie. Op 6 juli 2022 heeft de visitatiecommissie het Nationaal Glasmuseum bezocht en op basis van dit bezoek en bestudering van diverse stukken een rapport opgesteld. Conform het visitatiekader publiceren wij het visitatierapport en de aanbiedingsbrief waarmee dit aan staatssecretaris Uslu is gestuurd.

Directie, medewerkers en Raad van Toezicht van het Nationaal Glasmuseum hebben met veel genoegen kennisgenomen van de bevindingen van de visitatiecommissie. De bevindingen geven een goed beeld van de huidige stand van zaken bij het Nationaal Glasmuseum. De uitgesproken bevestiging van het bestaansrecht van het museum en de positieve grondhouding ten aanzien van de weg naar (verdere) verbeteringen zijn een stimulans voor het museum om hierin met onverminderde energie voort te gaan. De oproep om op punten scherpere keuzes te maken en een aantal plannen – waaronder in relatie tot programmering – nog eens kritisch te bekijken, neemt het Nationaal Glasmuseum graag ter harte.

Een belangrijke constatering die de commissie maakt is die ten aanzien van de middelen die het Nationaal Glasmuseum ter beschikking staan om het erfgoed dat zich onder onze hoede bevindt goed te conserveren en te presenteren en daarmee de bestaande ambities waar te maken. Ook geldt dit voor de bescherming van het immaterieel erfgoed en wat er voor nodig is om dit in te kunnen zetten voor een sterke toekomst voor het vakmanschap in Nederland.