Vacature

Lid voor de Raad van Toezicht

Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zoekt een lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • Integraal toezicht houden;
 • Controle op de realisatie van de doelstellingen;
 • Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening);
 • Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan;
 • Goedkeuring van statutenwijziging(en);
 • Adviseren van de directeur/bestuurder;
 • Vervullen van de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder;
 • Vertegenwoordiging van de stichting.

Wij zoeken:

Lid Raad van Toezicht
met een financieel profiel 

Wij zoeken leden met ervaring in een vergelijkbare bestuurlijke en/of toezichthoudende rol. Een empathische verbinder die gevoel heeft voor politieke verhoudingen en besluitvorming. Leden hebben affiniteit met cultuur en industrieel erfgoed, kunst en design en/of de geschiedenis van Leerdam. Verder gelden voor alle leden van de raad van toezicht de volgende algemene profielkenmerken:

 • Geïnteresseerd in de culturele sector en in de rol die cultuur speelt in de samenleving;
 • Inzicht in de dynamiek van instanties in het publieke domein;
 • Visie betreft strategie, positionering, financiering, samenwerking en cultureel ondernemerschap;
 • Het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren als het gaat om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen;
 • Betrokken en tegelijk in staat tot een onafhankelijk en authentiek oordeel en het vermogen een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en de nodige distantie;
 • Integer, van onbesproken gedrag, verantwoordelijk en alert op mogelijke belangenverstrengeling;
 • Voldoende tijd voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en bereid deze tijd daaraan te besteden.

Profiel: Financieel / Zakelijk
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met financiële kennis en verantwoordelijkheid op zakelijk-financieel gebied. Een opleiding in bijvoorbeeld economie en/of bedrijfskunde is een pre voor deze positie. Je hebt affiniteit met en ervaring in één of meer van de volgende aandachtsgebieden: non-profitinstellingen, cultuur, (industrieel) erfgoed, kunst en design, niet enkel inhoudelijk maar ook bedrijfsmatig. Je hebt een netwerk dat van meerwaarde is voor het Nationaal Glasmuseum. Je functioneert in het dagelijks leven op strategisch niveau en begrijpt de governance verhoudingen. Je hebt goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de sector en kan op grond daarvan de beleidsontwikkeling en met name de financiële positie van het Nationaal Glasmuseum op hoofdlijnen bevragen en beoordelen. Verder ben je communicatief vaardig, beschik je over zelfreflectie en kan je goed samenwerken..

Ben je geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij jouw motivatie en cv voor 8 oktober. Je kunt de mail sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, Tijs van Ruiten. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Tijs van Ruiten, tel. 06-54 95 33 85.

Een commissie uit de Raad van Toezicht voert de selectiegesprekken. In overleg met potentiële kandidaten worden data gepland om deze gesprekken te voeren. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.