Dingen van Schoonheid

Ontwerpen van A.D. Copier uit 1923

14 januari 2023 – 12 november 2023
Het glasmuseum

1923 is het jaar van de doorbraak van de jonge ontwerper A.D. Copier (1901-1991). Hij heeft dan al enkele jaren ervaring met het glas en combineert het werk aan de fabriek met een opleiding aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen onder zijn leermeester Jac. Jongert (1883-1942), van wie hij de zorg voor de grafische vormgeving inmiddels heeft overgenomen.

Op 16 mei van dat jaar wordt hij bij de fabriek aangesteld om toe te zien op de ontwikkeling en uitvoering van al het glaswerk. Het glaswerk zoals dat sinds 1915 wordt vervaardigd naar ontwerp van architecten en sierkunstenaars als Berlage, De Bazel, Lanooy en Lebeau valt hier formeel niet onder. In de praktijk echter wordt Copier ook hierin de spil. Het biedt hem de gelegenheid om ook zijn eigen ontwerpen in productie te laten nemen. Als in november De Bazel plotseling komt te overlijden staat Copier niets meer in de weg om in 1927 uiteindelijk de algemene artistieke leiding van de fabriek te krijgen.

Een alleszins productief 1923 vormt de opmaat naar bijna een halve eeuw aan ‘dingen van schoonheid’.