Sepia days

Nazif Lopulissa

1 april 2023 – 24 augustus 2023
Het glasmuseum

Onze wereld is gemaakt van objecten, vormen en ruimten, elk bestaand binnen hun eigen kader van betekenis. Wat eens een gedachte was, is nu gematerialiseerd en altijd gedefinieerd en begrepen door tegenstellingen. Wat solide is, is tegelijkertijd ook kwetsbaar. Ieder gebruik, ritueel en elke gewoonte waarmee je opgroeit is altijd volledig normaal totdat je een grotere wereld leert kennen en al die intieme en persoonlijke bagage oplost als passages in een collectief verhaal.

‘Sepia Days’ is een verwijzing naar de oude, sepia foto’s die Nazif Lopulissa (1991) bestudeerde om meer over het leven en verleden van zijn groot- en voorouders te weten te komen. Ze doen denken aan een moeilijke tijd die door de warmte van de Sepia kleur toch ook een warm en nostalgisch gevoel doet oproepen. Voor de tentoonstelling in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam dook Nazif Lopulissa diep in de herinneringen en memorabilia van zijn verleden.

De toekenning van het Glasstipendium van Stichting Stokroos stelde Lopulissa in staat om te werken met glas in de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. Hierdoor kon hij verschillende objecten materialiseren die niet alleen als herinneringen in zijn hoofd bestaan, maar die ook dienen als symbolen die zowel aan specifiek cultureel erfgoed verbonden zijn als open staan voor interpretatie. Ze reflecteren en plaveiden tegelijkertijd een nieuwe weg. Door deze objecten van glas te maken, zowel solide als transparant, makkelijk te tillen maar moeilijk te behandelen, daagt Lopulissa de manier uit waarop we betekenis aan herinneringen en objecten verbinden, alsof te vragen wat we normaal vinden en wat nou eigenlijk belangrijk is.