Onderzoek

Het Nationaal Glasmuseum doet regelmatig onderzoek en werkt hiervoor nauw samen met verschillende onderzoekspartners.

Cochius

Conservatoren Hélène Besançon en Maartje Brattinga zijn bezig met een onderzoek naar fabrieksdirecteur P.M. Cochius (1874-1938). Deze bevlogen directeur is buitengewoon bepalend geweest voor de Glasfabriek Leerdam en het Nederlands glas in het algemeen. Cochius was een man met grote idealen. Hij was theosoof, vrijmetselaar, leider van de Praktisch Idealisten Associatie, oprichter van de theosofische St. Michaelsstichting en vicaris-generaal van de Vrij-katholieke kerk. Een echte idealist met een onstuitbare drang zijn tijdgenoten te verheffen. Als fabrieksdirecteur deed hij dit door het tot stand laten komen van mooie producten. Bovendien wilde hij, nog concreter, het leven van de arbeiders in zijn eigen Glasfabriek verbeteren met goede huisvesting, kortere werkuren en zelfs inspraak.

Waarom nodigde hij kunstenaars als De Bazel, Frank Lloyd Wright en Lanooy uit om in glas te komen werken? Wat waren de wederzijdse verwachtingen? En was men tevreden over de resultaten? De correspondentie tussen Cochius en ‘zijn’ kunstenaars staat in dit onderzoek dan ook centraal. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Ekkart Fonds van de Vereniging Rembrandt en het Conservatoren Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Lucienne Bloch

Al jaren zijn ze populair bij een grote groep verzamelaars: de glazen plastieken die Lucienne Bloch (1909-1999) in 1929 en 1930 in Leerdam en in de jaren erna in de Verenigde Staten ontwierp. Een klein maar uniek oeuvre van een veelzijdig kunstenares waar echter nog relatief weinig over bekend is.

Dankzij de Netherland-America Foundation kon in november/december 2016 onderzoek verricht worden in het familiearchief van Lucienne Bloch. Gebruik makend van brieven en dagboeken en unieke foto’s en schetsen zal Laurens Geurtz in een publicatie en tentoonstelling een beeld geven van de ontwikkeling van haar werk voor de glasfabriek. Naast ondersteunend materiaal bij de bekende plastieken zullen een aantal tot nu toe onbekende uitgevoerde en onuitgevoerde werken worden getoond. Brieven en dagboeken geven bovendien een uniek kijkje door de ogen van deze bijzondere logee in het huishouden van fabrieksdirecteur Cochius.