Expositie

Verlengd

24 november 2019 t/m 27 september 2020

Bij heropening zijn drie exposities van moderne en hedendaagse glaskunst te zien in het museum. De installatie De Wachtkamer van Roos Bustek door Koos Bustermogelijk gemaakt door het glasstipendium van Stichting Stokroos – toont het vervreemdend effect van ongewone, in glas vervaardigde gebruiksvoorwerpen. Daarnaast is het 100 jaar geleden dat Floris Meydam werd geboren; het museum eert daarom deze invloedrijke glaskunstenaar met de tentoonstelling Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam. Tenslotte viert het museum 50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie met een selectie van highlights van Rietveld alumni uit eigen collectie. Dit alles wordt omlijst met verschillende activiteiten én een Meydam online ontwerpwedstrijd! Lees verder

De Wachtkamer van Roos Bustek – Stokroos Stipendium – Koos Buster

Stichting Stokroos ondersteunt jonge kunstenaars, ontwerpers en vormgevers met de nadruk op ambachtelijke kwaliteit, experiment en vernieuwing. Om hen de kans te geven om te experimenteren en te exposeren in een museale omgeving, kent de stichting jaarlijks beurzen toe op het gebied van glas-, zilver-, beeldhouw-, en schilderkunst.  Dit jaar is het glasstipendium van Stichting Stokroos toegekend aan Koos Buster.

Koos Buster (1991) voltooide zijn opleiding aan de Rietveld Academie in 2018 en werkt voornamelijk in keramiek. Voor de tentoonstelling De Wachtkamer van Roos Bustek gaat hij samen met meesterglasblazer Gert Bullée aan de slag om alledaagse producten -die hij normaalgesproken van keramiek zou maken- te vangen in glas. Het wordt een installatie van verschillende producten op ware grootte, maar met een vervreemdend effect vanwege de eigenzinnige vorm- en materiaalkeuze. Lees verder

Koos Buster aan het werk in de Glasblazerij, okt 2019

Meydam in Kleur – 100 jaar Meydam

VERLENGD t/m 27 september!

In 2019 was het 100 jaar geleden dat de toonaangevende glaskunstenaar Floris Meydam (1919-2011) werd geboren. Vanaf 1935 was hij verbonden aan de Glasfabriek Leerdam, aanvankelijk bij de reclameafdeling. Later volgde hij de opleiding aan de door Copier opgerichte Glasschool, waar hij ging lesgeven en zich ontwikkelde tot glasontwerper. In 1949 volgde Meydam Copier op als hoofdontwerper van de Glasfabriek, en richtte zich op gebruiksglas, verpakkingsglas, Unica’s en Serica’s. Meydams tijdloze, functionele en kleurrijke ontwerpen behoren nu tot de canon van de glaskunst. Lees verder

Floris Meydam, Leerdam Serica, jaren 50
Floris Meydam, Leerdam Unica MC 369 LL, 1959

50 jaar Glasafdeling Rietveld Academie – Highlights uit de Collectie

Het Nationaal Glasmuseum neemt deel aan de viering van het 50-jarig bestaan van de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, die in mei 2019 van start is gegaan. De glasafdeling van de Rietveld Academie was de eerste in Europa en is nog steeds een van de belangrijkste glasopleidingen ter wereld. Een toonaangevende opleiding die grote namen heeft voortgebracht.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum levert het Nationaal Glasmuseum een bijdrage aan de talentontwikkeling van studenten aan de Rietveld Academie. Twee alumni van de academie krijgen een residency, die tegelijkertijd een masterclass is voor studenten. De twee geselecteerde alumni zijn Simsa Cho en Nicoleta Auersperg. De masterclass vindt plaats op 23 november 2019 in de Glasblazerij.

Vanaf 24 november zijn in het museum 50 objecten van glaskunstenaars van de Rietveld Academie in de collectie van het Nationaal Glasmuseum uitgelicht. De geselecteerde objecten zijn te herkennen aan het logo van 50 jaar Rietveld Academie. Alle objecten met verhalen zijn ook terug te vinden op twee iPads in de Tuinzaal van het museum. Lees verder

K. Maurer (1975), 'Toktok', 2010, Jaarobject Vereniging van Vrienden Modern Glas