Met dank aan ...

Zeker in deze uitdagende uitdagende tijden!

‘Back to the jungle!’ werd mogelijk gemaakt door bijdragen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Kunst en Cultuurfonds van de gemeente Vijfheerenlanden, het Fentener van Vlissingen Fonds, het Prins Bernard Cultuur Fonds Utrecht en het KF Heinfonds

Het onderzoek dat de grondslag vormt voor Cochius en de Architecten werd mogelijk gemaakt door het Ekkart Fonds van de Vereniging Rembrandt, het Conservatoren Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Terra Foundation for American Art.

‘Koekje erbij?’ is een presentatie in het kader van ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’ en werd ondersteund door Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation. Het project werd voorts mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Vijfheerenlanden.

Het Nationaal Glasmuseum ontvangt een structurele subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en van de gemeente Vijfheerenlanden.