Organisatie

Wie is wie

Raad van Toezicht:

Rik van Koetsveld voorzitter
Rob Driessen
Bert Mennings

Directie:

Marjo van Schaik a.i.

Medewerkers:

Hélène Besançon, conservator
Sophia van Beusekom-Boterkooper, financiën/officemanagement
Maartje Brattinga, conservator
Coby Damme, floormanager
Caroline van Diest, communicatie & marketing
Gert Bullée, hoofd werkvloer Glasblazerij
Coraline Koppert, floormanager
Sacha Kraan, educatie
Jeroen Kuiper, slijper
Corine Röben, vrijwilligerscoördinator
Betsie van Tol, assistent administratie en floormanager
Germ Visser, assistent slijper
Cintha de Vreede, projectleider/Cultuurnetwerker – Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Glasblazers:

Marc Barreda
David Beliën
Jasper Willem de Boer stagiaire
Danielle Boterkooper
Gert Bullée
Jacomien de Graaf
Jessica Homich
Emil Kováč
Arie van Loopik
Geir Nustad
Maurice la Rooy
Josja Caecilia Schepman
Paul Spannenberg
Michelle Veldman
Henk Verweij
Marinke van Zandwijk

Jaarverslagen:

Jaarverslag Stichting Glas 2016

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum 2016

Jaarverslag Stichting Glas 2015

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum 2015

Jaarverslag Stichting Glas 2014

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum 2014

Stichting Nationaal Glasmuseum is de stichting waarin onze collectie is ondergebracht plus de materiële vaste activa. De stichting heeft de ANBI status, RSIN 30.12.931 Alle activiteiten worden ontplooid vanuit de Stichting Glas. De Raad van Toezicht is toezichthouder van beide stichtingen.

Beloningsbeleid:

De stichting volgt ten aanzien van het beloningsbeleid op hoofdlijnen de museum CAO. Volgens de statuten genieten de bestuursleden van de stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Doelstelling van het museum, zoals opgenomen in de statuten van de Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam, artikel 2.1  (statutenwijziging d.d. 13 december 2007):

a. De Stichting heeft ten doel het instandhouden van museumcollectie(s) op het gebied van kunstvoorwerpen en voorwerpen betrekking hebbende op de glasindustrie, kunstwerken van glas en collecties van glaswerk van alle tijden en plaatsen, zowel uit het heden als het verleden.

b. het ondersteunen van rechtspersonen/organisaties die zich bezighouden met het instandhouden van een centrum tot bevordering van behoud van en belangstelling voor het ambachtelijk glasblazen alsmede het bevorderen van de belangstelling voor glas in de breedste zin van het woord.

c. het zorgen voor de ondersteuning van de (verdere) ontwikkeling en instandhouding van het Nationaal Glasmuseum Leerdam en de Glasblazerij Leerdam, beiden gericht op het informeren en enthousiasmeren van het publiek voor het materiaal glas in alle voorkomende verschijningsvormen.

d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beleidsplan 2017-2020