Organisatie

Wie is wie

Raad van Toezicht:

Tijs van Ruiten (voorzitter)
Marike Gelderblom
Hans Kars
Rik van Koetsveld
Sonja Koster

Directie:

Geertje Jacobs, directeur

Medewerkers:

Hélène Besançon, conservator
Sophia Boterkooper, Stafmedewerker bedrijfsvoering
Gert Bullée, hoofd werkvloer glasblazerij
Laurens Geurtz, hoofd marketing & sales
Melanie Groen, collectiebeheerder
Jeannette de Jongh, reserveringen
Marije Klep, floormanager
Coraline Koppert, floormanager
Jeroen Kuiper, slijper
Corine Röben, stafmedewerker P&O 
Monique Swinkels, floormanager
Germ Visser, assistent slijper

Glasblazers:

Marc Barreda
Gert Bullée
Jacomien de Graaf
Jessica Homich
Geir Nustad
Maurice la Rooy
Josja Caecilia Schepman
Paul Spannenberg
Michelle Veldman
Henk Verweij
Marinke van Zandwijk

Jaarverslagen:

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2020

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2019

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2018

Jaarverslag Stichting Glas 2017

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2017

Jaarverslag Stichting Glas 2016

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2016

Jaarverslag Stichting Glas 2015

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2015

Jaarverslag Stichting Glas 2014

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2014

Stichting Nationaal Glasmuseum heeft de ANBI status, RSIN 30.12.931

Beloningsbeleid:

De stichting volgt ten aanzien van het beloningsbeleid op hoofdlijnen de museum CAO. Volgens de statuten genieten de bestuursleden van de stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Doelstelling van het museum, zoals opgenomen in de statuten van de Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam, artikel 2.1  (statutenwijziging d.d. 13 december 2007):

a. De Stichting heeft ten doel het instandhouden van museumcollectie(s) op het gebied van kunstvoorwerpen en voorwerpen betrekking hebbende op de glasindustrie, kunstwerken van glas en collecties van glaswerk van alle tijden en plaatsen, zowel uit het heden als het verleden.

b. het ondersteunen van rechtspersonen/organisaties die zich bezighouden met het instandhouden van een centrum tot bevordering van behoud van en belangstelling voor het ambachtelijk glasblazen alsmede het bevorderen van de belangstelling voor glas in de breedste zin van het woord.

c. het zorgen voor de ondersteuning van de (verdere) ontwikkeling en instandhouding van het Nationaal Glasmuseum Leerdam en de Glasblazerij Leerdam, beiden gericht op het informeren en enthousiasmeren van het publiek voor het materiaal glas in alle voorkomende verschijningsvormen.

d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beleidsplan 2017-2020

Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid.