Durk Valkema

Over de kunstenaar en zijn werk

Durk Valkema begon na het algemeen voorbereidende basisjaar op de Gerrit Rietveld Academie op de keramiekopleiding van de Rietveld. Hij was opgegroeid met het medium glas, maar voelde zich in artistiek opzicht meer verbonden met keramiek. Uiteindelijk koos hij toch voor de Werkgroep Glas, waarmee hij onder het gezag kwam te staan van zijn eigen vader, Sybren Valkema (1916-1996).

Nadat Valkema zijn opleiding afrondde kwam hij nog zelden in aanraking met de Rietveld. Hij vertrok naar Praag om te studeren onder Stanislav Libensky (1921-2002) en in de jaren die volgden was hij veelal op reis. Naast zijn werkzaamheden als kunstenaar bouwde hij op verzoek over de hele wereld glasoventjes. Deze vaardigheid gebruikte hij reeds op de Academie, waar hij een oven bouwde die het drie jaar volhield. Hiermee trad hij in de voetsporen van zijn vader Sybren. Deze had in de jaren zestig van de vorige eeuw bij collega-glaskunstenaar Harvey Littleton (1922-2013) in de Verenigde Staten het idee opgedaan zelf glasoventjes te bouwen. Als eerste introduceerde Sybren deze in ons land. Zo waren kunstenaars niet meer afhankelijk van de grote ovens van de glasfabrieken, als de Glasfariek Leerdam, waar de glasblazers de ontwerpen van de kunstenaars moesten blazen. De kunstenaars konden het voortaan ook zelf.

Durk Valkema ontwikkelde in zijn jaren aan de Rietveld een eigen taal, en de vakkennis die hem in staat hebben gesteld zijn eigen weg te vinden in de beeldende kunst en vormgeving.
In Studio Vrij Glas, die van start ging in 2005, meent hij zijn eigen Rietveld-ervaringen duidelijk terug te zien. Vrij Glas fungeert als een internationaal platform en laboratorium waar kunstenaars in alle vrijheid kunnen werken en experimenteren met glas. Een plek waar kennis wordt uitgewisseld en internationale samenwerkingsverbanden ontstaan. Waar wordt getracht het debat te stimuleren en wordt gestreefd naar een groter besef van glas als beeldende kunst. In deze opzichten is Studio Vrij Glas geïnspireerd op de Werkgroep Glas zoals die bestond aan de academie.