Esther Jiskoot

Over de kunstenares en haar werk

Esther Jiskoot studeerde van 1982 tot 1987 textiel en beeldhouwen aan de Tehatex NLO lerarenopleiding in Tilburg en daarna tot 1991 aan de Glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie. Van 1991 tot 1993 studeerde ze beeldhouwen aan de Rijksacademie Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Het werk van Jiskoot is te karakteriseren als zowel zacht als schurend. Jiskoot richt zich op de menselijke conditie en haar werken hebben een organisch karakter.
In de creatie van haar werk is de beeldende kunst een constant baken geweest. Jiskoot hield zich bewust afzijdig van de glaswereld, omdat zij wenste binnen de bredere wereld van de beeldende kunst te opereren.

Zij omschrijft de rol van glas in haar werk: ‘Glas is een bijzonder materiaal en speelt een belangrijke rol in mijn werk. Alleen pas ik glas toe als het noodzakelijk is binnen het werk en niet als materiaal op zich.’

Het meest intrigerende en leerzame aspect van haar tijd aan de Rietveld vond zij de diversiteit. Zij ervoer het als een soort eiland met een concentratie van totaal verschillende visies en andere manieren van kijken.