Engel

Lucienne Bloch
1930
N.V. Glasfabriek Leerdam

Van de drie uitgevoerde automascottes van Bloch is die van de ‘engel’ waarschijnlijk degene die het beste snelheid symboliseert met een haardracht die lijkt op de verst doorontwikkelde fietshelmen en de scherpe en zich versmallende vleugel. Als er al niet een discussie zou kunnen optreden over het gebruik van een engel: ook de naam ‘mascotte’ leverde op de verkoopafdeling problemen op omdat dit door ommigen werd gezien als heiligschennend. De fabrieksbrochure spreekt – na intern overleg – dan ook over ‘autosymbolen’!