Vaas

Lucienne Bloch
1930
N.V. Glasfabriek Leerdam

Terwijl Lucienne bloch nog bezig is te schetsen aan heel veel meer automascottes vraagt fabrieksdirecteur Cochius haar – wellicht mede ingegeven door verzet dat er van technisch directeur Copijn was tegen de hoge ontwikkelkosten van plastieken – unieke objecten te ontwerpen. In korte tijd maakt ze meerdere decors op bestaande vazen, waarvan tot op heden alleen deze vaas – behouden in de museumcollectie – bekend is. De aantekening ‘Bloch’ door directiesecretaris Karel Wasch leverde altijd veel twijfel op … tot de corresponderende schets aangetroffen werd in het archief van Bloch.

Vaas KO1300, ontwerptekening, A.D. Copier, 1929, N.V. Glasfabriek Leerdam
Moeder en kind, decorschets, Lucienne Bloch, 1930
naar Modigliani, schets, Lucienne Bloch, 1930
naar Modigliani, schets, Lucienne Bloch, 1930