Servies

Ida Falkenberg-Liefrinck
ca. 1940
N.V. Glasfabriek Leerdam

Ida Falkenberg-Liefrinck is een van de weinige vrouwen die als ontwerper voor de Glasfabriek Leerdam werkt. Eind jaren dertig maakt ze op uitnodiging van Copier verschillende ontwerpen voor gebruiksglas.

Liefrinck heeft dan geen ervaring met het materiaal. Ze werkt enige tijd op het bureau van architect J.J.P. Oud, en komt sterk onder de invloed van het Nieuwe Bouwen te staan. In de jaren dertig legt ze zich toe op het ontwerpen van meubelen, met name met de rotan stoel verwerft ze veel bekendheid.

Ze werkt onder meer voor de firma Metz & Co. Naast ontwerpen voor deze rijke clientèle, houdt ze zich bezig met het ontwerpen van interieurs voor arbeiderswoningen. Dat heeft haar passie. Allen die door de crisisjaren klein behuisd waren kunnen terecht bij de ontwerpen van Liefrinck. Een novum voor die tijd.

In dit licht moeten we ook haar glaswerk zien. Copier nodigt Liefrinck uit voor de tentoonstelling ‘Het Glas’ (1940 in het Stedelijk Museum te Amsterdam). Hiervoor wordt een nieuwe kleur, staalblauw ontwikkeld. Liefrinck krijgt de keus zich te richten op unica of seriematig geproduceerd glas te ontwerpen in deze kleur. Uiteraard kiest ze het laatste. Speelse vormen, bedoeld voor iedereen.