De houthakker en de Dood

Harm Kamerlingh Onnes / 1925

De houthakker gaat gebukt onder een zware bos hout. Hij laat zijn last van zijn rug glijden en realiseert zich dat hij eigenlijk gebukt gaat onder het leven. Waar dient zijn harde werken voor? Nooit rust, vaak honger, schulden, en wat brengen hem zijn vrouw en zes kinderen? Een rampzalig leven. Hij roept de Dood, die al klaar staat om te helpen. “’k Ben gaarne tot uw dienst; verlichting wil ‘k u geven. Och, zegt de man, laad dan die blokken even weer op mijn rug. Dat kost je niet veel tijd.” De houthakker is wel doodmoe en ongelukkig, maar niet levensmoe. Hij herpakt zich en spant de Dood zelfs voor zijn karretje. Liever lijden dan de dood is hier de levensles.
Links staat de houthakker met een bijl, in het midden een stapel houtblokken, en rechts de Dood met het doodshoofd.

Schets
Schets
Schets
Schets
Schets
Schets