De melkvrouw en de gebroken melkkruik

Harm Kamerlingh Onnes / 1925

De melkvrouw hoopt op de markt haar melk te verkopen. Ze droomt over de eieren die ze met de opbrengst kan kopen. En over hoe ze vele melkkruiken later kippen, een koe en een varken kan kopen. Al dagdromend laat ze de melkkruik op de grond kapot vallen. Weg melk en vaarwel kippen, koe en varken. Weg luchtkastelen. Moraal: je kan wel fantaseren over weelde en geluk, maar blijf met je beide benen op de grond. En hou rekening met tegenslag.
Rechtsonder op het raam slaat de vrouw huilend de hand voor haar gezicht. De gevallen gebarsten pot (hier is hij heel) ligt in een plas melk voor haar. De troostende figuur in het midden komt in de fabel overigens niet voor.…

Schets
Schets
Schets
Schets