De man die het Fortuin achterna rent en de man die haar in zijn bed afwacht

Harm Kamerlingh Onnes / 1925

Het Fortuin in deze fabel verwijst naar de Romeinse geluksgodin Fortuna.
Twee vrienden hebben toekomstplannen. De ene, “de eerzuchtige, of veeleer geldzuchtige”, wil de wereld in trekken, op zoek naar fortuin. “Moet je doen”, zegt de andere, “maar ik blijf thuis.” Helaas, waar de wereldreiziger ook komt, het fortuin vindt hij niet. Ook niet in Japan. Hij gaat terug naar huis. Daar vindt hij vrouwe Fortuna, zittend voor de deur van zijn vriend die rustig ligt te slapen. Zoek Fortuna niet, zij zoekt jou! Op het raam staat de teleurgestelde wereldreiziger. Rechts in de cirkel heeft Kamerlingh Onnes, naar eigen zeggen, de voorsteven van diens schip afgebeeld, en rechtsboven is een Japanse pagode te zien.

Schets
Schets