De oude man en zijn kinderen

Harm Kamerlingh Onnes / 1925

Eendracht maakt macht is het thema van deze fabel. Voordat een oude man sterft vraagt hij zijn drie zonen een bundel pijlen door te breken. Geen van allen slaagt daarin. Dan pakt de vader zelf de bundel en zegt: “Jullie hebben gemerkt hoe sterk die bundel is. Nou zal ik jullie laten zien hoe die gebroken kan worden.” Hij haalt de pijlen een voor een uit de pijlkoker en breekt ze een voor een. “Zie hoe eendracht sterk maakt, maar ook gebroken kan worden.“ Blijf dus ook na mijn dood verenigd.” De vader is nog maar net dood of ze krijgen bij de erfenis problemen met schuldeisers. De les is gauw vergeten. Ieder trekt zijn eigen plan. Ze laten zich tegen elkaar uitspelen en dat levert weinig op. “Pas toen ’t niet meer kon baten, kwam ’t hun toch beter voor, de pijlen saam’ te laten.” De bundel pijlen in de ronde pijlkoker onder de rechterhand van de vader staat symbool voor die gezamenlijkheid.

Schets
Schets
Schets
Schets