Object 1

Caroline Prisse | 1969
Sitting corner | 2000

Caroline Prisse: ‘Mijn docenten en andere mij bekende kunstenaars hadden al een ledenobject van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas gemaakt. Het paste goed in het soort werk dat ik op dat moment maakte en door het ledenobject kwam mijn werk onder de aandacht van veel glasverzamelaars. Voor een beginnend kunstenaar is dat niet onbelangrijk. Na de uitnodiging heb ik een hoek van glas gemaakt uit drie glazen takken, ik maakte toen veel werk over een soort gestolde natuur, waarin ook architecturale verwijzingen zaten.’

De principes van Prisse zijn vrijwel nergens zo goed zichtbaar als in het werk ‘Sitting Corner’. De open vorm, bestaande uit drie glazen takken die in een hoek bij elkaar komen en bij elkaar worden gehouden door een metalen verbindingsstuk.

Het object bestaat uit losse onderdelen die elkaar beïnvloeden in een harmonieus geheel. Het doorleefde materiaal staat in schril contrast met de zuiverheid van het maagdelijke glas. Het statische en dynamische vloeien in elkaar over. De glazen staven zijn wijd-gestrekt en verwijzen naar een ontspannen zithouding, en tegelijkertijd naar openstaan voor prikkels van buitenaf.