Copier - Leerdam Unica

A.D. Copier
1928
N.V. Glasfabriek Leerdam

A.D. Copier begint in 1923 te experimenteren met glaswerk. Samen met glasblazer Gerrit Vroegh gaat hij na werktijd aan slag met de mogelijkheden van het glas. Aanvankelijk geïnspireerd door antiek Perzisch glas, met lange halzen en dikke buiken, daarna komen andere vormen. Uit deze experimenten ontstaan de Leerdam Unica, unieke objecten van glas.

Het is een grote omschakeling. Bij het vervaardigen van serviezen moest de aandacht uitgaan naar de tekening en tot op de millimeter nauwkeurig worden gewerkt. Nu was de vrijheid veel groter.

‘Een unica is een probeersel, een zoeken naar iets anders, het is toch een experiment van persoonlijke expressie.’

Copier experimenteert uitbundig met verschillende technieken, zowel bestaande als nieuwe. Het iriseren, waarbij de hete glasbel in tinchloridedamp wordt gehouden en dat neerslaat op het hete glas als een filmlaagje van zeepsop, was in het buitenland al wel bekend, maar in Leerdam nog niet. Copier was de eerste die ermee startte. Het craquelé is een voortvloeisel van het iriseren. Bij deze techniek wordt de hete glasbel verder uitgeblazen na het iriseren. De aangebrachte filmlaag breekt en het craquelé ontstaat. Tinchloride zorgt voor wit craquelé, antimoon maakt het craquelé zwart.

Fabrieksdirecteur Cochius stimuleerde het initiatief van Copier om unica te maken. En ook andere ontwerpers gaan zich hiermee bezighouden, waaronder Rodolphe Strebelle, Chris Lanooy en Chris Lebeau. Copiers unica brengen hem vaak op ideeën voor seriematig geproduceerd werk, de Leerdam Serica. Hij zou zijn hele carrière blijven experimenteren.