Reclamekaarten

J.C. Nederhand
1929

Deze reclamekaarten van J.C. Nederhand zijn gemaakt met de airbrush-techniek. Door inkt of verf met luchtdruk in een nevel op een oppervlakte te spuiten ontstaat het bijzondere korrelige effect. Met een sjabloon wordt een duidelijke tekening aangebracht.

De airbrush was een handige techniek voor reclamekaarten waarvan de oplage te laag was om ze te laten drukken, maar te hoog om ze met de hand te tekenen. Nederhand wist met deze techniek, de heldere kleuren en simpele vormen een aantal zeer bijzondere kaarten te maken. Hij brengt subtiele nuances aan door op sommige plaatsen wat lichter te spuiten en op andere plaatsen wat harder.

Het werk dat Nederhand voor de Glasfabriek Leerdam maakte werd zeer gewaardeerd door tijdschrift De Reclame, dat in 1929 een heel artikel aan de reclamekaarten wijdde.

‘Vooral de groote eenvoud van teekening, zoo logisch in verband met de toegepaste techniek, de juiste verdeelingen van het vlak, en het groote profijt dat de ontwerper telkens getrokken heeft van het overelkaar spuiten van twee verschillende kleuren, geven iets geheel aparts aan deze reclame-middelen.’