Collectie

De collectie van het Nationaal Glasmuseum is permanent te zien in het Transparant Depot.

transparant depot glasmuseum
A. D. Copier (1901-1991) - Leerdam Unica, 1926
Joh. Thorn Prikker (1868-1932) - zeshoekig raam, 1920

Als enige in glas gespecialiseerde museum in Nederland neemt het Nationaal Glasmuseum een unieke positie in. Het museum beheert een omvangrijke en veelzijdige collectie kunstnijverheid in glas en kristal, op basis waarvan het museum in staat is een representatief beeld te geven van het Nederlandse glas van circa 1880 tot heden. Binnen de hedendaagse beeldende kunst en vormgeving in glas speelt het Nationaal Glasmuseum Leerdam niet alleen een signalerende, maar ook een bewust initiërende rol.

De verzameling van het Nationaal Glasmuseum Leerdam bestaat voor een belangrijk deel (meer dan  60%) uit kunstnijverheidsproducten van de N.V. Glasfabriek Leerdam uit de periode 1878-heden. Vooral in de periode 1915-1930 werden op de glasfabriek vooruitstrevende ontwerpen gemaakt voor gebruiks- en sierglas door o.a. De Bazel, De Lorm, Lanooij, Berlage, Copier en Gidding. In 1940 werd op de fabriek een vakopleiding opgericht van glasblazers, -slijpers en ontwerpers. Gecentreerd rondom de tekenkamer en o.a. Jacques Boon,  leverde deze een hele generatie van ontwerpers op als  Meydam, Heesen, Valkema, Thomassen en  Van der Marel, die de vormgeving van het Nederlandse glaswerk vanaf de jaren vijftig gingen bepalen.

Daarnaast zijn er in de collectie enkele kleine doch representatieve kernen van glas van andere producenten van kristal in Nederland, o.a.van het Glashuis Muller te Amsterdam en van N.V. de Kristalunie te Maastricht, welke vooral in het interbellum (1918-1940) actief waren.

Op het gebied van het moderne Nederlandse glas bezit het Nationaal Glasmuseum een representatieve verzameling hedendaags (vooral) Nederlands Studioglas, waarin de pioniers van het vrije glas uit de jaren zestig en zeventig vertegenwoordigd zijn tot aan een huidige generatie die grotendeels is afgestudeerd aan de gespecialiseerde opleiding op de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.

Het Nationaal Glasmuseum bezit een belangrijke verzameling buitenlands glas uit de negentiende en twintigste eeuw, die in principe vooral ondersteunend is ten opzichte van het contemporaine Nederlandse glas. Tevens bezit het museum een collectie verpakkingsglas, en een kleine collectie antiek glas uit de periode 1650-1850.

Los van de collectie glas en kristal beheert het museum een bibliotheek en documentatiecentrum,  waarin, naast een groot aantal specialistische publicaties, ook een tekeningencollectie. Deze collectie, waarin onder meer het overgrote deel van de originele ontwerptekeningen van de glasfabriek Leerdam, alsmede een nagenoeg complete reeks van verkoopcatalogi van zowel de glasfabriek Leerdam als van de Glasfabriek Maastricht. Ruim 43.000 van de tekeningen zijn gedigitaliseerd. Van de catalogi  zijn thans ruim 9000 pagina’s gedigitaliseerd en daarnaast nog ruim 13.000 foto’s en afbeeldingen.

De collectie van het museum is permanent te zien in het Transparant Depot. De bibliotheek is op aanvraag te raadplegen. Op de website van de Collectie Nederland is de gehele collectie online te raadplegen. Klik hier om de collectie te raadplegen.