Schenkingen

Vult u onze collectie aan?

Het schenken van glas

Het Nationaal Glasmuseum heeft sinds de oprichting in 1953 veel objecten geschonken gekregen. Deze schenkingen hebben de collectie gemaakt tot wat hij is: een prachtig overzicht van de geschiedenis van het 20ste- en 21ste-eeuws glas. Heeft u glas waarvan u wilt weten of het in ons verzamelbeleid past? neemt u dan contact op met onze conservator: conservator@nationaalglasmuseum.nl

Wist u dat?

Het schenken van kunst ook kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang.

Schenken en nalaten van geld

ANBI status

Het Nationaal Glasmuseum heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat wij zijn vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan het museum.

Geefwet

Dankzij de Geefwet die op 1 januari 2012 van kracht ging, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Stel dat u € 1.000 schenkt, dan bedraagt uw aftrek € 1250. Als u in het 52% tarief valt, kost de gift van € 1.000 u dus netto maar € 350. U mag dankzij deze multiplier dus meer aftrekken van uw inkomstenbelasting dan u heeft geschonken. Op deze manier bent u netto minder verschuldigd, óf kunt u het museum meer schenken zonder dat het u netto meer kost. Er geldt wel een plafond van € 1.250. Bij een gift van € 6.000 kunt u deze dus vermeerderen met € 1.250.

Fiscaal voordeel

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking gelden deze drempels niet; bij een lijfrenteschenking van minimaal vijf jaar is deze volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Voorbeelden van giften

Eenmalig € 1.000
€ 643 netto kosten bij een verzamelinkomen van € 40.000

Eenmalig € 2.500
€ 1.356 netto kosten bij een verzamelinkomen van € 40.000

Eenmalig € 5.000
€ 2.543 netto kosten bij een verzamelinkomen van € 40.000

Jaarlijks € 1.000 gedurende vijf jaar
€ 475 netto kosten per jaar bij een IB-tarief van 42%
€ 350 netto kosten per jaar bij een IB-tarief van 52%

Jaarlijks € 4.000 gedurende vijf jaar
€ 1.900 netto kosten per jaar bij een IB-tarief van 42%
€ 1.400 netto kosten per jaar bij een IB-tarief van 52%

Een periodieke schenking in minimaal vijf jaarlijkse termijnen is fiscaal voordelig: deze lijfrenteschenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dankzij een nieuwe formulier van de Belastingdienst is een notariële akte niet meer verplicht. We verzorgen dit graag voor u bij schenkingen vanaf € 250.

Het museum opnemen in uw testament

In uw testament kunt u vastleggen waar uw hart naar uit gaat. U kunt in uw testament kiezen tussen een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na. Bij testament kan ook een fonds op naam worden ingericht. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden waarop het museum uw wensen het beste kan realiseren.

Neem voor meer informatie contact op
Via 0345 612 714 of info@nationaalglasmuseum.nl