Organisatie

Wie is wie

Raad van Toezicht:

Tijs van Ruiten (voorzitter)

Karen Drost

Marike Gelderblom

Andries de Jong

Hans Kars

Directie:

Laurens Geurtz, directeur

Medewerkers:

Hélène Besançon, conservator
Gert Bullée, hoofd werkvloer glasblazerij
Muriel van Dijk, floormanager
Melanie Groen, collectiebeheerder
Jeannette de Jongh, reserveringen
Coraline Koppert, floormanager
Jeroen Kuiper, slijper
Marije Linthorst, floormanager
Lindsay van Rijn, projectleider
Corine Röben, coördinator publieksservice
Germ Visser, assistent slijper
Amanda Winter, floormanager
Linda Zwartebol, floormanager

Glasblazers:

Gert Bullée
Jacomien de Graaf
Selma Hamstra
Jessica Homich
Geir Nustad
Matthias van Olst
Bart Rentmeester
Maurice la Rooy
Paul Spannenberg
Michelle Veldman
Henk Verweij
Marinke van Zandwijk

Jaarverslagen:

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2022

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2021

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2020

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2019

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2018

Jaarverslag Stichting Glas 2017

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2017

Jaarverslag Stichting Glas 2016

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2016

Jaarverslag Stichting Glas 2015

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2015

Jaarverslag Stichting Glas 2014

Jaarverslag Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam 2014

Stichting Nationaal Glasmuseum heeft de ANBI status, RSIN 30.12.931 – Standaardformulier publicatieplicht

Beloningsbeleid:

De stichting volgt ten aanzien van het beloningsbeleid op hoofdlijnen de museum CAO. Volgens de statuten genieten de bestuursleden van de stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling:

Doelstelling van het museum, zoals opgenomen in de statuten van de Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam, artikel 2.1  (statutenwijziging d.d. 13 december 2007):

a. De Stichting heeft ten doel het instandhouden van museumcollectie(s) op het gebied van kunstvoorwerpen en voorwerpen betrekking hebbende op de glasindustrie, kunstwerken van glas en collecties van glaswerk van alle tijden en plaatsen, zowel uit het heden als het verleden.

b. het ondersteunen van rechtspersonen/organisaties die zich bezighouden met het instandhouden van een centrum tot bevordering van behoud van en belangstelling voor het ambachtelijk glasblazen alsmede het bevorderen van de belangstelling voor glas in de breedste zin van het woord.

c. het zorgen voor de ondersteuning van de (verdere) ontwikkeling en instandhouding van het Nationaal Glasmuseum Leerdam en de Glasblazerij Leerdam, beiden gericht op het informeren en enthousiasmeren van het publiek voor het materiaal glas in alle voorkomende verschijningsvormen.

d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid.