Zakelijk steunen

Word sponsor van het Nationaal Glasmuseum en werk mee aan een schitterende toekomst van het glas!

Als sponsor steun je ook het ambacht Glasblazen

Als sponsor steun je een van de doelstellingen van het Nationaal Glasmuseum: het stimuleren van geblazen glas in de vormgeving en kunsten. Het gebruik van het materiaal is onlosmakelijk verbonden aan de glasblazers die het werk moeten uitvoeren.

Je kan als sponsor ook in de glasblazerij of in het glasmuseum ontvangsten organiseren voor jouw cliënten, of netwerken met de betrokken partners van het Glasmuseum. De Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden is onze hoofdsponsor.

Op verschillende niveaus kan je je aan ons verbinden: van sponsor tot partner van een specifieke tentoonstelling. Of help met het in stand houden van het ambacht glasblazen.

Zo steunt de Stichting Strand Links onze glasblaascursus Hotshop Basic.
Tweemaal per jaar krijgt een leerling de kans te geven om te worden opgeleid tot glasblazer, een vaardigheid en een kunst die verloren dreigt te gaan. De leerling wordt intensief (een-op-een) worden begeleid door een meester in het vak. Zo kan een immaterieel erfgoed voor de ondergang worden behoed en worden doorgegeven aan de volgende generatie. Strand Links juicht dit initiatief zeer toe omdat het naadloos past in hun doelstelling: jonge mensen een kans geven zich verder te ontwikkelen in kunstzinnig opzicht. De cursus  is in 2016 van start gegaan in de Nationale Glasblazerij te Leerdam. De Stichting Strand Links te Ottoland beoogt een instrument te vormen ter bevordering van kunst en cultuur.

Sinds 2005 steunt Stichting Stokroos het Nationaal Glasmuseum. Het Stokroosstipendium is een initiatief van Stichting Stokroos om jaarlijks jonge ontwerpers en kunstenaars de kans te geven om te experimenteren met het materiaal glas en te exposeren in een museale omgeving.

Bel ons voor meer informatie: 0345 612 714